Kurser for ansatte

Stress - Forandring uden stress

Erfaringen viser, at store forandringer i ens hverdag - både på jobbet og i hjemmet kan medføre en lang række forskellige stress situationer. Men stress kan forebygges gennem nogle værktøjer og metoder, som du arbejder med på dette kursus. Kurset kan også tage udgangspunkt i andre årsager til stress efter ønske.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske.

Sundhedskoordinator

Deltageren lærer at hjælpe sig selv og kollegaerne med at forbedre sundheden i hverdagen. Der trænes i at gennemføre SUNDHEDSTJEK i sundhedsfaktorerne fra AORTA´s sundhedscirkel og opstille sundheds-handlings planer, samt at følge op på dem. Kurset kan også udbydes i moduler efter eget valg: Stress, kost motion, misbrug, arbejdsmiljø og APV samt trivsel.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Ned med sygefraværet – også for ledere

Du uddannes til at være den ”indikator”, der opfatter faresignalerne indenfor det psykosociale arbejdsmiljøområde – og inden medarbejderne bliver syge! Desuden skal der ”holdes fast” i løsningerne. Du klædes således på til at være ”miljø-tillidsmand” – eller til at du som leder ”opfanger” faresignalerne hos dine medarbejdere i tide!
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov
Kursussted: Efter jeres ønske

Projektleder

Kurset skal sikre, at deltagerne opnår et fælles sprog, når der gennemføres projekter på tværs af organisationen. Der tages udgangspunkt i virksomhedens aktuelle organisation og værdisæt. Kurset kan også afholdes i en „kommunal/offentlig“ kontekst.

Service – herunder borger service

”Borgeren i centrum” kræver at front-medarbejderne har begrebet ”service” som en integreret del af sin adfærd. Kurset tilpasses de konkrete servicemål I har.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Kom ud af konflikten!

Konflikter, trusler og truende situationer er en del af hverdagen i Borgerservice og i hele det socialfaglige felt! Mødet mellem system og borger kan desværre udvikle sig, så den enkelte medarbejder kommer i klemme. Kurset handler om, hvordan konflikter løses gennem kommunikation!
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Kommunikation med psykotisk syge

Kursus i hvorledes du møder den syge, hvor hun/han er. Du skal lære af afkode den psykotisk syge blandt de borgere du kommunikerer med i din hverdag. Desuden er det vigtigt, at du lærer at afkode den syges aktuelle tilstand samt at tilpasse din kommunikation herefter.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

IT Kurser for ansatte

IT-Opfriskning

Tilmeld dig, når det passer og bliv så længe, du behøver. Du bliver undervist i nøjagtig det, du har brug for og på det niveau, du er på. Kom eventuelt med en konkret opgave og løs den hos os. Få en test og et bud på, hvor meget du behøver for at opnå dit mål. 
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

PC-kørekort®

Du bliver løbende testet – efter hvert af de 7 moduler. Hvis alle 7 test bestås, opnår du det europæisk anerkendte ”SkillsCard” (= PC-kørekort®). Det er  godkendt af Dansk IT og CEPIS (Den Europæiske Sammenslutning af Data-foreninger).
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Fra Office 2003 til 2010 - i ét spring!

Kort kursus, hvor du trænes i forskellene mellem de 2 programmer, så du undgår irritation og tidsspilde! Som introduktion kan du eventuelt starte med:
Windows Vista – en ny verden!
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Gadgets – bliv dus med dit mobile IT-udstyr

Optimal brug af mobil, navigationsudstyr mv. samt integrationen mellem dem. 
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

IT med eller uden certifikat
– skræddersyede forløb

Vi kan undervise dig indenfor markedets mest anvendte programmer. Alt fra DtP, hjemmesider, Cad/Cam og CRM til NavisionC5, Office mv. Kurserne kan tilpasses konkrete problemstillinger i virksomheden. Alle niveauer – hos os eller ude i virksomheden.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Billedbehandling

Kurset er til dig, der ønsker at ”lege lidt” med dine digitale billeder inden du lægger dem på hjemmesiden, i brochurer eller udskriver dem.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

WEB Redaktør

Du lærer at redigere hjemmesider og sikre, at budskabet er målrettet. 
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.
Kursussted: Efter jeres ønske

Søg på Aorta.dk

Udsigt i København