Lederkurser


Kursusoversigt. Bestil venligst uddybende brochurer.

Specialkurser til den offentlige sektor
- i den offentlige sektor

Vi kan ikke forandre dig – men du kan forandre dig selv! Gennem coaching opnås resultater som den enkelte leder direkte kan implementere i sin hverdag. Coachingen kan ske sideløbende med implementeringen og som støtte til opfølgningen.

Projektleder - i den ny kommune

Kurset skal sikre, at deltagerne opnår et fælles sprog, når der gennemføres projekter på tværs af kommunen. Der tages udgangspunkt i kommunens aktuelle organisation og værdisæt. Kurset skal ses i en „kommunal/offentlig“ kontekst.

Kursusoversigt. Bestil venligst uddybende brochurer.

 

Karriere og kompetenceafklaring

 

AORTA´s metode til personlig markedsføring og karriereskift:

Personlig Branding – få et kompetencetjek

Du skal starte med at sætte fokus på:

Hvad kan du? Hvad vil du? Og hvor kan det bruges! Og så definerer vi dit ”brand” og hjælper dig med at ”markedsføre” det.

Kan også bruges som et ”karriere tjek”, hvor du får status på, hvor du er lige nu, og hvor dukan bevæge dig hen!

 

Få et karriere tjek - og mærk om jobbet strammer!

Vi har alle sammen brug for, at få målt vores ”markedsværdi” en gang imellem: Hvordan passer mit job og hvilke karriere muligheder giver mine kompetencer. Samt hvad mangler eventuelt for at målene nås? På den måde sikrer du, at jobbet ikke strammer. Hverken nu eller fremover!

Og du får gang i en dialog om: Hvor vil jeg hen med mit job?

Genplacering

Vi hjælper medarbejderne med at finde nye stillinger både i - og udenfor - virksomheden. Kan gennemføres individuelt eller i grupper. Baseres på koncepterne ”Personlig Branding” og ”Klar Kompetenceafklaring”.

 

Inspirationsmøde til ”Klar kompetenceafklaring”

Korte skræddersyede inspirationsmøder for medarbejdere og ledere som inspiration til egen kompetenceafklaring. Efter mødet er deltagerne helt afklaret med begrebet kompetenceafklaring! Det kalder vi ”Klar kompetenceafklaring”

 

Klar kompetenceafklaring – medarbejdere og ledere

Kompetenceafklaring af ledere og medarbejdere. Kan tilbydes i moduler efter behov – som individuel coaching eller i grupper. Konceptet bygger på, at ”fælles sproget” mellem job og ansat er de opgaver, du kan løse. Sådan bliver kompetencer operationelle i ansættelsesprocessen. Kan eventuelt suppleres med Personlig Branding.

Kursusoversigt. Bestil venligst uddybende brochurer.

 

Ledelse og personale

Forhandling - forebygger konflikter

Kurset bygger på den „interesse baserede forhandling“, med en perlerække af successer bag sig bl.a. i Camp David forhandlingerne, hvor både sprog, kultur og interesser skulle forenes i én løsning. Derfor velegnet ved fusioner.

 

 

Forandringsledelse

Effektiv kommunikation mellem ledelse og medarbejdere kan sikre en positiv forandringsproces og samtidig udgøre grundlaget for værdibaseret ledelse. Dette forløb kan være ”en igangsætter” for processen.

 

Den nye leder

Lederen skal kunne formidle visioner, samle kulturer og få alle til at trække i samme retning. Kurset kan skræddersyes til ledere f.eks. i forhold til problematikkerne i fusioner, nystartede virksomheder el.lign. - tilpasset den enkelte leders potentiale.

 

Få inspiration til ”7 gode vaner”

Oplever du indimellem, at dine valg ikke passer til dine værdier, eller dit negative handlemønster tager over? På kurset sætter vi fokus på dine handlemønstre, samt hvordan du bliver mere effektiv. Derudover vil der være fokus på adfærd og målsætning.

 

Team styring uden leder

Det er vigtigt at deltagerne får indblik i hvordan deres medansvar er, når der skal etableres teams uden leder, og den enkelte medarbejder bliver motiveret til at tage medansvar i bl.a. lederskab, overblik, fordeling af opgaver og coaching.

 

Team building ved fusioner

Medarbejderne er kede af, at skulle forlade det, de kender, og bange for alt det nye. Men hvis de hver især bærer de positive værdier med over i den nye organisation, bliver den en meget bedre arbejdsplads end den, de forlod.

 

Projektleder

Der indarbejdes en effektiv fremgangsmåde for start af projekter så deltageren forstår de ledel-ses- og styringsmæssige opgaver i alle projektets faser. Desuden sikrer kurset, at deltagerne opnår fælles sprog og terminologi, i projektarbejdet. Der tages udgangspunkt i aktuel organisationsstruktur og værdisæt. Der kan indgå træning i brug af konkrete IT-værktøjer.

 

Processtyring

Du trænes i at styre processerne f.eks. i forbindelse med medarbejderafklaring og –udvikling. Kurserne kan målrettes bestemte problematikker og processer. Efter kurset kan du fungere som intern proceskonsulent på udvalgte processer.LEAN management

”LEAN” fokuserer på fejl, fleksibilitet og omstillingsparathed samteffektiv kommunikation. Det kan også oversættes til: ”Skær ind til benet!”.

Stor succes i Frederiksborg Amt.

Bliv coach

Du lærer coachingens grundprincipper og trænes i at coache f.eks. dine medarbejdere i forbindelse med kompetenceudvikling. Kan tilpasses andre coaching situationer.

 

Den vanskelige samtale
- ”Udskyd aldrig til i morgen, hvad du kan gøre i dag!” Den vanskelig samtale kan f.eks. dreje sig om afskedigelse, omplacering eller ændring af medarbejderens arbejdsvilkår i øvrigt. Du lærer at tackle situationen – og dig selv!

 

 

Den gode historie

Hverdagen indeholder mange gode historier, som kan profilere din organisation.

Du skal blot have ”øje for dem”, og kunne formidle dem kort og præcist.

 

Fra H.C. Andersen til SMS 

Lær at skrive på nettet. Kort og godt. I dag skriver vi næsten lige så meget som på

H.C. Andersens tid, men fjerpennen er udskiftet med MUS, PC og mobil.

 

 

 

 

Personlig gennemslagskraft 

Gennem opgaver og rollespil trænes: generelle kommunikationsregler, kropssprog – det ærlige sprog, evnen til at lytte ”rigtigt”, spørgeteknik, argumentationsteknik, håndtering af indvendinger, evnen at afslutte en samtale positivt, mødeplanlægning og mødeteknik, foredragsteknik – at holde en tale med gennemslagskraft.

Der vil i så stor udstrækning som muligt blive taget udgangspunkt i deltagernes egen hverdag.

 

Personlig planlægning

Slår tiden ikke til? Og er overblikket blevet lidt tåget? Føler du dig nogen gange stresset

– ja, måske udbrændt? Er det svært at tage sig sammen…..? På dette kursus finder vi år-

sagerne og hjælper dig med at komme ”ud på den anden side” af ”bunkerne”!

 

 

Arbejdsmiljø koordinator

Du uddannes til at være den ”indikator”, der opfatter faresignalerne indenfor det psykosociale arbejdsmiljøområde – og inden medarbejderne bliver syge! Desuden skal der ”holdes fast” i løsningerne. Kurset tilrettelægges på et niveau, som sikrer at alle kan være med. Udgangspunktet er, at deltageren er interesseret i området, og skal fungere som en slags opsøgende ”sundheds tillidsrepræsentant”!

 


Søg på Aorta.dk

At vælge