Selvvalgt Uddannelse

I starten af din ledighedsperiode har du ret til op til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Denne ret har du indtil du har modtaget dagpenge (dagpenge og aktivering) i:

  • 26 uger - Hvis du er under 25 år
  • 39 uger – hvis du er fyldt 25 år

Så muligheden for selvvalgt uddannelse bortfalder hvis uddannelsen/kurset starter efter 26 eller 39 ugers ledighed. Kurset skal altså blot påbegyndes inden disse 2 tidspunkter.

Det er en betingelse for at deltage i selvvalgt uddannelse, at du ikke har en uddannelse der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelsesniveau. Spørg os eller din a-kasse, hvis du er i tvivl.

Hvis du opfylder betingelserne for deltagelse ”selvvalgt uddannelse” har du ret til at modtage uddannelsesydelse, mens du deltager og Jobcentret skal betale deltagergebyret. Uddannelsesydelsen vil normalt være samme beløb som dine dagpenge.

Du har desuden mulighed for at få udbetalt transportgodtgørelse til selvvalgt uddannelse.

Hvad skal du gøre for at få uddannelsesydelse til kurserne?

Du skal udfylde blanketten AR245:

Tilmeldingsblanket til selvvalgt uddannelse

Du skal desuden orientere Jobcentret senest den dag du starter.

Rådighed under kurset

Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig. Du har ikke pligt til at tage imod til bud om aktivering. Og du har pligt til at overtage henvist arbejde (jobcentret kan fritage dig for denne pligt)

Link til AORTA´s tilbud til selvvalgte uddannelse:

IT-Opfriskning
Personlig Branding

Søg på Aorta.dk