Genplacering når jobbet ikke længere passer!

Vi hjælper medarbejderne med at finde nye stillinger både i - og udenfor - virksomheden. Det kan enten ske direkte eller gennem målrettet efteruddannelse. Vi kender desuden arbejdsmarkeds-systemets mange muligheder for ledige og for erhvervslivet!

Vi gør jobskiftet til et valg

Omorganiseringer i virksomheden er en proces, der kræver både ”hjerte og hjerne”. Vi sørger for, at medarbejderen føler jobskiftet som en positiv udfordring. Og gør det til et personligt valg mellem en masse nye spændende muligheder.

Hjælp til nyt job – med garanti!

Vi kortlægger medarbejdernes kompetencer ved at fokusere på, hvilke opgaver medarbejderen kan løse. Herved opnås et ”fælles sprog” med de virksomheder, der har opgaverne!

Vi hjælper herefter medarbejderen med at kontakte én de mange virksomheder, vi har et rekrutterings samarbejde med.

Vi kender desuden arbejdsmarkedssystemets muligheder og har rammeaftale med de fleste regioner i Danmark.

Herved garanteres et positivt resultat uden brug af unødige ressourcer!

Redskaber til genplacering

Sammensæt selv et relevant forløb af nedenstående elementer:

Inspirationsmøder - hjælp til selvhjælp

Medarbejderne inspireres til selv at definere egne muligheder samt se, hvor de er. Efter konceptet ”Klar Kompetenceafklaring”. Afholdes i grupper f.eks. som gå-hjem-møder.

CV-tjek med karrierecoaching

Hurtigt bud på medarbejders ”markedsværdi” og muligheder. 1 time pr. medarbejder.

Executive coaching

Hvor medarbejderen er i centrum, og en personlig karriereplan udvikles i tæt samarbejde med vore eksperter. Fast pris pr. medarbejder i relation til lønniveau.

Genplacering enkeltpersoner/grupper

Gennem ”Personlig Branding” kan medarbejderen selv markedsføre sig målrettet mod opgaver – i og udenfor organisationen. Varighed f.eks. 2 dage samt individuel opfølgningsmulighed (hot-line eller coaching). Tilbud pr. gruppe afhængigt af antal dage.

Hotline – jobhjælp lige ved hånden

Råd og dåd omkring job. Her og nu. Mail eller telefon. Også god som support.

Udvikling af kompetencer

Medarbejdernes kompetencer kan tilpasses nye jobmuligheder gennem efteruddannelse. Vi tilbyder effektive standardkurser som kan skræddersyes! Efter nærmere tilbud.

Søg på Aorta.dk

Telefon