Den personlige samtale

STYR SAMTALEN OG NÅ DIT MÅL
- OGSÅ VELEGNET TIL MUS

Gennem den personlige samtale – og medarbejder udviklingssamtalen (MUS) – forhandler du dig frem til de vilkår, du skal arbejde under – herunder også løn. Vi kan træne dig i at opnå de optimale resultater i denne samtale og sikre at begge parter føler sig som vindere.

Det gælder om:

* At sikre, at dit Personlige Brand kommer til at stå klart for arbejdsgiveren. Så I begge ved, hvad I ”handler” om!
* Og så skal I blive enige om, hvilke opgaver du skal løse for virksomheden, samt de resultater der forventes.
* Jo tydeligere det er, hvad der ønskes, desto nemmere bliver det at fastsætte ”prisen” (=lønnen) samt at aftale et lønstignings forløb.

Træning i den personlige samtale – rent praktik

Samtalen trænes gennem sessions á 1 times personlig sparring med én af vore erfarne ansættere. Vi gennemfører en realistisk job/MUS samtale, hvor vi træner og korrigerer både din mundtlige og fysiske ”adfærd”. Vi sikrer, at du kan gennemføre samtalen efter en forud fastlagt strategi, så de ønskede mål opnås.

* Kontakt os pr. mail eller telefon for en aftale. Der skal påregnes min. 2 x 1 time til gennemførelsen.
* På første møde á 1 time fastlægges strategi og mål for samtalen.
* Træningen gennemføres herefter ved 1 times session enten i forlængelse af første møde eller en anden dag efter aftale (giver tid til overvejelse).

Betaling sker forud og som bekræftelse af 1. møde.

Søg på Aorta.dk