Sundhed & Trivsel - Kurser

Stress - Forandring uden stress

Erfaringen viser, at store forandringer i ens hverdag - både på jobbet og i hjemmet kan medføre en lang række forskellige stress situationer. Men stress kan forebygges gennem nogle værktøjer og metoder, som du arbejder med på dette kursus. Kurset kan også tage udgangspunkt i andre årsager til stress efter ønske.

Sundhedskoordinator

Deltageren lærer at hjælpe sig selv og kollegaerne med at forbedre sundheden i hverdagen. Der trænes i at gennemføre SUNDHEDSTJEK i sundhedsfaktorerne fra AORTA´s sundhedscirkel og opstille sundheds-handlings planer, samt at følge op på dem. Kurset kan også udbydes i moduler efter eget valg: Stress, kost motion, misbrug, arbejdsmiljø og APV samt trivsel.

Arbejdsmiljø koordinator

Kurset træner deltagerne i, at kunne fungere som ”indikatorer”, der opfatter faresignalerne indenfor det psykosociale arbejdsmiljøområde - inden medarbejderne bliver syge! Desuden skal der ”holdes fast” i løsningerne. Både for ledere og for ”miljø-tillidsmænd”.

Børn, sport og bevægelse

Det gælder om, at få børnene motiveret til at dyrke mere sport og spise sundt. Det sker bedst gennem samarbejde mellem forældre og institution, så børnene får en fælles reference.

Misbrug – herunder rygestop

På kurset trænes i at opdage misbrugets ”mange ansigter”, samt at tage hul på den proces der skal stoppe det. Vi kan også arrangeres rygestop kampagner.
Kursusstart og varighed: Kan tilrettelægges efter jeres behov.Kursussted: Efter jeres ønske

Motion på arbejdspladsen - Pilates

Det er vigtigt at ”få kroppen med” i dit arbejde og få grundlagt nogle vaner, der sikrer,
at du får den motion, der skal til, for at du føler dig godt tilpas. Det gør hverdagen nemmere. Du kan sagtens indarbejde motion som en naturlig del af din hverdag.

Karriere og kompetenceafklaring

AORTA´s metode til personlig markedsføring og karriereskift:

Personlig Branding – få et kompetencetjek

Du skal starte med at sætte fokus på:
Hvad kan du? Hvad vil du? Og hvor kan det bruges!
Og så definerer vi dit ”brand” og hjælper dig med at ”markedsføre” det. Kan også bruges som et ”karriere tjek”, hvor du får status på, hvor du er lige nu, og hvor du kan bevæge dig hen!

Få et karriere tjek - og mærk om jobbet strammer!

Vi har alle sammen brug for, at få målt vores ”markeds-værdi” en gang imellem: Hvordan passer mit job og hvilke karriere muligheder giver mine kompetencer. Samt hvad mangler eventuelt for at målene nås? På den måde sikrer du, at jobbet ikke strammer. Hverken nu eller fremover! Og du får gang i en dialog om: Hvor vil jeg hen med mit job?

Genplacering

Vi hjælper medarbejderne med at finde nye stillinger både i - og udenfor - virksomheden. Kan gennemføres individuelt eller i grupper. Baseres på koncepterne ”Personlig Branding” og ”Klar Kompetenceafklaring”.

Inspirationsmøde til ”Klar kompetenceafklaring”

Korte skræddersyede inspirationsmøder for medarbejdere og ledere som inspiration til egen kompetenceafklaring. Efter mødet er deltagerne helt afklaret med begrebet kompetenceafklaring! Det kalder vi ”Klar kompe-tenceafklaring”

Klar kompetenceafklaring – medarbejdere og ledere

Kompetenceafklaring af ledere og medarbejdere. Kan tilbydes i moduler efter behov – som individuel coaching eller i grupper. Konceptet bygger på, at ”fælles sproget” mellem job og ansat er de opgaver, du kan løse. Sådan bliver kompetencer operationelle i ansættelsesprocessen. Kan eventuelt suppleres med Personlig Branding.

Søg på Aorta.dk