Sundhedstjek

Vælg de faktorer fra AORTA´s sundhedscirkel, du ønsker at få tjekket. Vi coacher dig og opstiller i fællesskab et mål og en ”sundheds handlingsplan”, som vi kan hjælpe dig med at gennemføre.

 

Indhold

Sundhedstjekket består generelt af følgende 5 faser:

 1. Sundhedstjek på én eller flere udvalgte faktorer fra sundhedscirklen. Det gennemføres som en coaching, hvor ”tilstanden” på den valgte sundhedsfaktor afdækkes via AORTA´s special konstruerede værktøjer samt de almindelige lægefaglige værkstøjer

 2. Sammen med deltageren opstilles et mål, som ønskes opnået.

 3. Der udarbejdes en handlingsplan for hvordan, og hvornår, målet nås. Planen vil oftest være klar den efterfølgende dag.

 4. Planen gennemgås med deltageren på et særskilt møde.

 5. Desuden aftales tidspunkter for opfølgning. Opfølgningen kan foretages af en uddannet AORTA sundhedskoordinator. Her justeres planen efter behov.

 

Sundhedstjekket tilbydes i 6 pakker:

 

Pakke 1

Tjek af højde, vægt, blodtryk og blodsukker

Pakke 2

Tjek af højde, vægt, blodtryk og blodsukker med udgangspunkt i et spørgeskema, som udfyldes inden sundhedstjekket.

Pakke 3

Tjek af højde, vægt, blodtryk, blodsukker og kolesterol med udgangspunkt i et spørgeskema, som udfyldes inden sundhedstjekket. Der gennemføres en samtale på baggrund af sundhedstjekket.

Pakke 4

Tjek af højde, vægt, blodtryk, blodsukker og kolesterol med udgangspunkt i et spørgeskema, som udfyldes inden sundhedstjekket. Der gennemføres en samtale på baggrund af sundhedstjekket

Pakke 5

Tjek af højde, vægt, blodtryk, blodsukker og kolesterol med udgangspunkt i et spørgeskema, som udfyldes inden sundhedstjekket. Der gennemføres dels en samtale på baggrund af sundhedstjekket og dels en opfølgende samtale efter 6 måneder.

Pakke 6 Stort lægefagligt sundhedstjek

Tjek af alle fysiske faktorer med udgangspunkt i et spørgeskema, som udfyldes inden sundhedstjekket. Der gennemføres dels en samtale på baggrund af sundhedstjekket og dels en opfølgende samtale efter 6 måneder.

Sundhedstjekket bygger på SUNDHEDSCIRKLEN, der består af 2 indbyrdes afhængige dimensioner:

  • Fysiske sundhedsfaktorer: Indretning (fysiske omgivelser), motion, kost og misbrug

  • Psykiske sundhedsfaktorer: Stress, jobindhold (livsindhold), kollegaer (mellemmenneskelig kontakt) og kompetencer.

  • dia1.png

Sundhedsfaktorerne er både hinandens virkning og årsag: Kost og motion hænger jo sammen. Misbrug kan føre til stress, som påvirker forholdet til de nærmeste osv.

Lær at sundhedstjekke

Du lærer at arbejde med en eller flere sundhedsfaktorer fra SUNDHEDSCIRKLEN. Og du lærer at udføre SUNDHEDSTJEK på de valgte sundhedsfaktorer. Du kan desuden blive uddannet til SUNDHEDSKOORDINATOR *)

Hvem kan deltage?


Du interesserer dig for sundhed og er god til at kommunikere med andre om det. Måske har du en uddannelse indenfor et af sundhedscirklens områder - eller også er du bare interesseret i sundhed!

 

Hvad opnår jeg?

Du uddannes til at gennemføre SUNDHEDSTJEK på et eller flere områder – vælg selv fra sundhedscirklen. Men du kan også bruge kurset til dig selv. Og du vil kunne fungere som ”sundheds tillidsmand”!

Varighed

Kurset kan opdeles med en sundhedsfaktor pr. modul. Hvert modul varer fra 1 dag til 1 uge efter behov.Hver dag fra 9-16 eller efter aftale. Også week-end og aften.

Kursusstart efter nærmere aftale.

 

Kursussted

AORTAVesterbrogade 20,3.sal
1620 København V

5 minutter fra Hovedbanen. Gode parkeringsmuligheder bla. ISO´s parkeringskælder lige overfor os. Gratis parkering i nogle sidegader til Vesterbrogade.

Kurset kan også afholdes i virksomheden eller andet kursussted efter ønske.

Indhold

Hvert af nedenstående moduler kan tages uafhængigt af hinanden:

 1. Udarbejdelse af APV på din arbejdsplads (ArbejdsPladsVurdering)

 2. Motion - tjek af kondital, blodtryk mv.

 3. Kost – kostplaner og ernærigslære

 4. Misbrug – rygning, alkohol og stoffer

 5. Stress – symptomer og årsager

 6. Trivsel på arbejdspladsen og hjemme – jobindhold - herunder kvalifikationer og jobkrav

 7. Teambuilding og samarbejde

 8. Sundhedscirklen og træning i SUNDHEDSTJEK herunder coaching.

 9. Rollen som ”sundheds tillidsmand”

_________________________________________

 

Sundhedstjekket bygger på SUNDHEDSCIRKLEN, der består af 2 indbyrdes afhængige dimensioner:

  • Fysiske sundhedsfaktorer: Indretning (fysiske omgivelser), motion, kost og misbrug

  • Psykiske sundhedsfaktorer: Stress, jobindhold (livsindhold), kollegaer (mellemmenneskelig kontakt) og kompetencer.

  • dia1.png

Sundhedsfaktorerne er både hinandens virkning og årsag: Kost og motion hænger jo sammen. Misbrug kan føre til stress, som påvirker forholdet til de nærmeste osv.

Søg på Aorta.dk